بررسی سونوگرافیک سندرم داون

بررسی سونوگرافیک سندرم داون

علائم سونوگرافيك سندروم داون 27 مورد بوده که در 30 درصد جنین های با سندرم داون از این موارد فقط یک مورد دیده میشود .

 همچنین در 36 درصد این نوع جنین ها از اشکالات زیر فقط 2 مورد دیده میشود که این مطلب نمایانگر اهمیت دقت و دسته بندی صحیح در بررسی این بیماری میباشد :

به عنوان مثال :

در هفتاد درصد جنین های مونگول استخوان بازو و یا کشاله ی ران اندکی کوتاه میشود .

در ده الی بیست درصد جنین های مونگول اتساع خفیف در سیستم تخلیه کننده ی کلیه ها دیده میشود این یافته در 2 درصد جمعیت نرمال نیز دیده میشود .

نقطه ی براق در قلب جنین های مونگل در 10 درصد آنها دیده میشود .

در 55 درصد بچه های دچار سندرم داون بیماری قلبی دیده میشود . لذا انومالی اسکن با اکوی قلب باید توام باشد .

در 60 درصد آنها در انگشت کوچک دست اشکال به وجود میاید .

در 40 درصد آنها بین انگشت شصت پا و انگشت دوم آن فاصله ایجاد میشود .

در 70 درصد آنها در استخوان بینی اشکال ایجاد میشود .

بررسی سونوگرافیک سندرم داون
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟