بیماری لوپوس

بیماری لوپوس

در  بیماری   lupus erythematosus  در دوران حاملگی موارد قابل بررسی با سونوگرافی به شرح ذیل هستند  :

1.  نارسایی کلیه     

با سونوگرافی داپلر از عروق  arcuate  داخل کلیه (کوچک ترین زیر شاخه ی شریان های کلیوی) میتوان بیشتر از ده شاخص غیر طبیعی در بیماری مزمن پارانشیمال کلیه را تثبیت کرد.

2. عوارض ناشی از درمان با کورتون ها                                                                           

3. افزایش فشارخون ناشی از حاملگی                                                                              

4.  تاخیر رشد                                                                        

5.  دیابت                                

بیماری لوپوس
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟