جدول انواع سونوگرافی در دوران حاملگی

سن حاملگی : 5-7 هفتگی

نوع سونوگرافی: سونوگرافی پایه

زمان انجام: اوایل حاملگی

عناصر قابل رویت: دیدن محل کیسه حاملگی و همچنین بررسی قلب جنین و تخمین روز زایمان

مهمترین ویژگی: دقیق ترین سونوگرافی برای تخمین روز زایمان

نقطه ضعف: ندارد

سن حاملگی : 11-16 هفتگی

نوع سونوگرافی: سونوگرافی استخوان بینی NT

زمان انجام: سه ماهه دوم

عناصر قابل رویت: این نوع سونوگرافی جهت بررسی بیماریهای ژنتیک شایع مثل مونگولیسم و یا تریزومی میباشد.

مهمترین ویژگی: رد 45 بیماری ژنتیکی 

نقطه ضعف: بیماریهای غیر ژنتیکی مثل بیماریهای قلبی و یا لب شکری و یا بیماریهایی که در ماه های بالا تظاهر پیدا میکنند مثل اشکالات روده ای با این سونوگرافی دیده نمیشوند.تقریبا 15% بیماری ها با این روش دیده میشوند.

سن حاملگی: 18-29 هفتگی

نوع سونوگرافی: سونوگرافی چهار بعدی و یا سونوگرافی تفضیلی

زمان انجام: از چهار ماهگی به بعد 

عناصر قابل رویت: در این نوع سونوگرافی ترکیبی از سونوگرافی دو بعدی برای دیدن قسمتهای داخل بدن جنین مثل کلیه ها و مغز و چشم و انگشتان و غیره به همراه سونوگرافی رنگی برای بررسی قلب و بیماریهای قلبی و خونرسانی جفت و بند ناف و سونوگرافی چهاربعدی جهت دیده نمای جنین از بیرون و بررسی مفاصل و لب شکری و تطبیق قسمتهای مختلف به هم به عنوان مثال محل قرار گرفتن گوش و یا اندازه چانه و بینی.

مهمترین ویژگی: کاملترین نوع سونوگرافی بوده و علاوه بر بسیاری بیماریهای ژنتیک بیماریهای اکتسابی فراوانی را رد میکند .در این روش اگر در زمان صحیح و با روش علمی انجام شود نزدیک به نهصد بیماری را میتوان رد کرد . سرعت پردازش و کیفیت تصویر و مهارت پزشک مهمترین عامل  در کیفیت این نوع سونوگرافی است .دستگاه موجود در این کلینیک پیشرفته ترین دستگاه موجود در ایران می باشد . 

نقطه ضعف: برای کارایی بهتر این روش بایستی مایع دور جنین در حد ایده ال باشد در مواردی که مایع دور جنین بسیار کم است وضوح تصویر کمتر میشود.

سن حاملگی: 16- 40 هفتگی

نوع سونوگرافی: سونوگرافی کالر داپلر

زمان انجام: سه ماهه اول و دوم و سوم 

عناصر قابل رویت: بررسی خونرسانی جفت و بند ناف و همچنین بررسی بیماریهای عروقی داخل شکم جنین و همچنین بررسی اکوکاردیوگرافیک از قلب جنین و بررسی و پیش بینی افزایش فشار خون مادر و مسمومیت های حاملگی در حاملگی های پرخطر مثل دیابت و یا لوپوس و یا بیمارانی که سابقه سقط دارند.

مهمترین ویژگی: بررسی خون رسانی از مادر به جنین و نحوه ی پخش خون در داخل بدن جنین.

نقطه ضعف: ندارد

drdaliry_2
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟