سونوگرافی غربالگری آنومالی همراه اکو قلب جنین

سونوگرافی غربالگری آنومالی همراه اکو قلب جنین

همانطور که میدانید شایع ترین بیماری در دوران جنینی بیماری های قلب جنین است و از انجا که اکوی قلب جنین در سونوگرافی نیاز به تخصص و مهارت و تکنولوژی اختصاصی دستگاه سونوگرافی برای اکوکاردیوگرافی دارد بنابرین اکوی قلب جنین امری است که انجام آن توسط هر مرکزی ممکن نمی باشد و این مرکز به طور روتین تمامی درخواست های آنومالی اسکن که اکوی قلب جنین را نیز شامل می شود ، انجام می دهد.

جالب است به رغم شیوع بسیار بیماری قلبی جنین تشخیص آن عمدتا در اکثر کلینیکها به علت عدم دانش فنی اغماض میشود.

سونوگرافی غربالگری آنومالی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟