سونوگرافی در بیماران دیابتی و یا بیماری های خاص

سونوگرافی در بیماران دیابتی و یا بیماری های خاص

در بيماران ديابتي  از لحاظ رشد جنين همراهي موارد ذيل در پایان 3 ماهه ی دوم در اشکال ذيل ديده مي شود:

1 . ماکروزومی (بزرگی بیش از حد جنین یعنی وزن جنین بیش از 4.5 کیلوگرم میشود)

رشد جنين بيشتر از پرسانتايل 90% مي شود.و اين يافته در دور شکم و دور سر بارزتر مي باشد.

LARGE FOR GESTATIONAL AGE. 2 = سایز بچه بزرگتر از سن حاملگی آن است.

3.  کمبود رشد در ديابت هاي مزمن.

4.  درگیری مهره های کمری و ساق پا از جهت عدم تشکیل و یا بیماریهای دیگر

5.  آنومال سيستم (اعصاب مرکزی) که 30 – 20 بار بيشتر از افراد معمول ديده مي شود.

6.  بيماري قلبي که 5 باربيشتر ديده مي شود. از جمله اين بيماري:

transposition – double outlet R.ventricle – coarctation of aorta – VSD – ASD – hypoplastic left heart

7.  در اندام های جنین همراهي بيماري هاي ذيل شايع است:

شکال در انگشتان مانند انشگت اضافی و چسبیدگی انگشتان

نبود انگشت شصت پا یا دست

8.  آنومالي سيستم ادراري مثل : آژنزي – هيدرونفروز – سيستم دوبل – کليه مولتي کيستيک

9. انومالی در سيستم گوارشی : آنومالي هاي مقعد و روده ی بزرگ – آترزي دئودنوم – هيپوپلازي کولون در چپ.

10.  در 6% اين افراد سرخرگ بند ناف بجای دو یک عدد میباشد.

11.  پر آبی / کم آبی مایع دور جنین

12.  همراهي نقص های شدید اعضا در 6 – 10% اين افراد ديده مي شود.

نتيجه : سونوگرافی غربالگری در بیماران دیابتی هفته ی 18-24 به مادران حامله توصیه میشود اما از آنجا که شایع ترین عارضه در این جنین ها بیماری های قلبی است که در هفته ی 30 قابل اثبات میباشند لذا اکوکاردیوگرافی قلب جنین که در این مرکز نیز انجام میشود به مادران در این سن حاملگی نیز حامله توصیه میشود .

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟