سونوگرافی های غربالگری در طول 9 ماه

سونوگرافی غربالگری سه ماهه اول

سونوگرافی NT و استخوان بینی

سونوگرافی NT و NB و سونوگرافی DUCTUS VENOSUS و سونوگرافی TRICUSPID

سونوگرافی غربالگری سه ماهه ی دوم

 سونوگرافی 4 بعدی و تفضیلی

سونوگرافی اسکن ژنتیک

انومالس اسکن

اکوکاردیوگرافی قاب جنین

سونوگرافی غربالگری سه ماهه ی سوم

 LATE ONSET ABNORMALITY – بیماری هایی که ظهور دیرهنگام و در سه ماهه ی سوم دارند – بعضی از بیماری های قلبی و یا هرنی دیافراگم و یا انسدادهای گوارشی و یا میکروسفالی و یا بعضی از بیماری کلیوی و یا نارسائی جفت و یا بعضی از بیماری های دیسپلاستیک استخوانی وبیماری های متابولیسم و یا اختلالات رشد و یا هیدروسفالی و یا ونتریکولومگالی و یا عوارض دیابت بر قلب در هفته های بالا نمود پیدا میکنند. اکثر بیماری های جنین در هفته ی 18-24 قابل بررسی میباشند اما برخی از آنها بیشتر در سه ماهه ی سوم و در واقع اواخر حاملگی خود را نشان میدهند به همین دلیل برای اولین بار در ایران دکتر دلیری سونوگرافی غربالگری 3 ماهه ی سوم را نیز به طور نرمال به غربالگری های پزشکان اضافه کرده است.

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟