سونوگرافی در افراد با ریسک بیماری های سیستم عصبی

سونوگرافی در افراد با ریسک بیماری های سیستم عصبی

در بیمارانی که در گروه ریسک بیماری های عصبی اند موارد زیر باید کنترل شوند :

  1. مغز جنین 

2. ستون فقرات 

علاوه بر موارد فوق وقتی ازما یش خون احتمال نقص در سیستم عصبی زا مطرح میکند بیست و هفت بیماری دیگر نیز بایستی بررسی شوند که ارتباطی با نقص عصبی ندارند ولی در انها نیز مارکر الفا فتا پروتیین بالا رفته و سبب جواب کاذب بیماری نقص عصبی میشود .

سونوگرافی در افراد با ریسک بیماری های سیستم عصبی
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟