سونوگرافی در بیماران با کاهش حرکات جنینی

سونوگرافی در بیماران با کاهش حرکات جنینی

در این نوع بیماران از روش بیوفیزیکال پروفایل و کالر داپلر که موارد زیر را کنترل میکنند استفاده میشود :

  1. تعداد حرکات عمده ی (ماژور) جنین در طول مدت زمان سونوگرافی
  2. تعداد و نوع حرکات مینور جنین در طول زمان سونوگرافی
  3. مدت زمان حرکت تنفسی مداوم
  4. تغییرات ضربان قلب
  5. تعداد ضربان قلب در مدت زمان مشخص و قیاس آن با حالت نرمال و افزایش و کاهش ضربان قلب با حرکات جنین و تطابق آن با انقباضات رحمی
  6. اندازه گیری ایندکس مایع آمنیوتیک

  لازم به ذکر است که روش کالرداپلر نیز میزان خونرسانی به اندام های حیاتی و مغز جنین را کنترل میکند یعنی اگر اکسیژن کافی به مغز نرسد جنین دچار کاهش حرکات میشود . 

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟