بخش ها (دپارتمان)

آنومالی

آنومالی

در اسکن آنومالی که در هفته های 18…
فوق جنین

فوق جنین

متوسط زمان دوره ی قاعدگی حدود 5 تا…
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟