سونوگرافی های interventional

سونوگرافی های interventional

الف . آمنیوسنتز

ب . نمونه برداری از خون جنین

ج . نمونه برداری از توده های جنینی

د . تزریق های درمانی تحت گاید سونو

ه . نمونه برداری از توده های پستان و تیرویید و شکم تحت گاید سونوگرافی 3بعدی

تعرفه خدمات

  • اکوکاریوگرافی50000 تومان

با پزشکان ما آشنا شوید

× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟