سندرم ها و بیماری های ژنتیکی

سندرم ها و بیماری های ژنتیکی

گاهی، یک سندرم می تواند ناشی از تعدادی از بیماری ها باشد، یا این که خودش یک وضعیت پزشکی باشد.تعریف وضعیت:یک حالت غیر عادی از سلامتی که با فعالیت های معمول یا احساس سلامتی تداخل دارد.

تعرفه خدمات

  • سندروم50000 تومان
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟